Günümüzde binlerce insan sadece ürün veya hizmet satın almıyor. Marka/kurumunuza ait olan ambalajlanabilen imajı ve itibarı da satın alıyor. Hizmet veya ürününüzün tercih edilen olması için farkınızı ortaya çıkarmak, marka bilinirliğinizi arttırmak ve marka sadakatine ulaşabilmekte güçlü bir imaj çalışması ve dolayısıyla etkili bir Kurumsal PR çalışması ile mümkün. Yapılacak etkili bir kurumsal PR çalışması beraberinde güçlü bir imajı sağlamaktadır. Sizler için uzman kadromuzla, kurumunuzun hem iç hem de dış hedef kitlesini kapsayan Kurumsal PR çalışmalarınızı gerçekleştiriyoruz. Kurumsal PR çalışmalarının amacı; kurumun zayıf ve güçlü yönlerini en iyi şekilde tespit ederek doğrudan hedefe ulaştıracak etkin bir yol haritası oluşturmaktır. Paye Grup hedef stratejisi;

– Marka/Kurumunuzun detaylı analizini yapmak,
– Avantaj ve dezavantaj etkenleriniz ile doğru bir strateji oluşturmak,
– Paydaşlarınızın da dahil olduğu hedef kitleniz ile güçlü temellere dayandırılmış
iletişimi organize etmek
– Görseller eşliğinde algı yönetimi oluşturmak,
– Marka/kurumunuzun hedeflerine göre size katkı sağlayacak ve verimliliği arttıracak
çalışmaları yürütmek.

Medya Planlama ve Satın Alma

Doğru bir medya planlaması pazarlama prensibinin en önemli adımıdır. Çünkü bir reklam çalışmasının başarıya ulaşması mesajın doğru zamanda, hedef kitleye doğru araçlarla iletilmesiyle mümkündür. İşte bu nedenle Paye Grup;

– Öncelikle reklamı yapılacak ürünü veya hizmeti her yönüyle araştırır ve bilgi analizi
yapar.
– Hedef kitlenin satın alma davranışlarını tespit eder.
– Hedef kitle ile paylaşılacak mesajları belirler,

Medya planlama ve satın alma için en önemli aşama mecra ve kanalların belirlenmesidir. Ürün/hizmetin dağıtılacağı bölgeler reklam çalışmamız için öncelikli yerlerdir. Bölge seçiminin ardından hangi medya kategorisinin tercih edileceği ve zaman planlaması
yapılır. Ardından onayınız alınarak süreç başlatılır. Planlama ürün/hizmetin ya da şirketin ihtiyaçlarına göre aşağıdaki yöntemlerden biri yada bir kaçı belirlenerek planlanır.

– TV Reklam Planlaması (Advertorial, Sunar Sundu, Bant, Jenerik, Spot vb)
– Radyo Reklam Planlaması (Advertorial, Sunar Sundu, Jenerik, Spot vb)
– Gazete / Dergi Planlaması
– Sinema Reklam Planlaması
– Dijital Medya (Google, Facebook, Instagram vb)
– Açıkhava Planlaması (Bilboard, Pano, Metro/Metrobüs, IETT Otobüs, AVM, Site içi
vb.)
– Sponsorluklar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Open chat